نوشته‌ها

مهارتهای ضروری برای تدریس آنلاین در دوره ابتدایی

می‌توان با استفاده از مهارت ‌ها و خلاقیتهایی در تدریس، تا حد زیادی موانع و مشکلات تدریس آنلاین را برطرف کرد...

آموزش مجازی (آنلاین) و چالشهای آن (بخش نخست)

آموزش مجازی و آنلاین، در عصر ارتباطات یک تمهید آموزشی قوی در بسترهای آموزشی اینترنت است و به شکل کلی قادر به ارزیابی، مطابقت و اصلاح است...

تدریس آنلاین در فضای مجازی

در بحران کرونا، انجام تدریس و ارائه  تکالیف به سمت تدریس آنلاین و اتاق های چت روم ها سوق داده شد، این فضاها ویژگی هایی دارند که ...