نوشته‌ها

دیدگاه (1)

طنز سیاه نهفته در این انیمیشن،  واقعیت خیلی از انسانهای عهد و دوره ماست که هر روزه با آنها مواجه میشویم ...

مقاله های بی متن

مقاله های بی متن : دیجیتال مارکتینگ و یا آنلاین مارکتینگ سوژه این دفعه ماست.   مقاله های بی متن (کانتنت مارکتینگ)   مقاله های بی متن (دیجیتال مارکتینگ)   مقاله های بی متن (دیجیتال مارکتینگ)    …

مقاله های بی متن (articles without text)

مقالات بی متن : مجموعه تصاویر متحرکی (gif animation) است که به نظر میرسد خیلی بهتر از مقالات با متون طولانی میتواند برخی از مفاهیم را به بیننده القا نماید. این تصاویر در گروه موشن گرافیک محتوا پرداز تهیه شده است. مقاله های بی متن : همه سو…