نوشته‌ها

توانگری در آرامش درونی (تمرکز)

هر زمان که نیاز به تمرکز و انجام کاری داشته باشید، با خودباوری می‌توانید راحت به مقصود برسید، اما این خود باوری نیاز به تمرینهایی دارد که ...

توانگری در آرامش درونی ( بخش دوم )

افرادی که مهارت خود آگاهی بالایی دارند از احساسات و دلیل برانگیخته شدن احساسات خود در هر لحظه با خبر هستند و میتوانند درون و بیرون خود را کنترل کنند...

توانگری در آرامش درونی

براي رسيدن به آرامش درونی ، روحي و فكري واقعي بايد فقط  در زمان حال از زندگي خود لذت ببريد، نه افسوس گذشته را بخوريد و نه نگران آينده باشيد...